De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle naschoolse activiteiten, die worden georganiseerd door IKC De Statie. Met het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden. De inschrijving van een activiteit is pas geldig als het (eventuele) inschrijfgeld is betaald en u een bevestiging van aanmelding heeft ontvangen.

Annulering

Minimaal aantal deelnemers
Er geldt voor elke activiteit een minimaal aantal deelnemers. Wanneer het aantal inschrijvingen onder het minimum is, kan deze activiteit worden geannuleerd of worden uitgesteld.

Maximaal aantal deelnemers
Er geldt voor elke activiteit ook een maximaal aantal deelnemers. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen bereikt is, wordt de inschrijfperiode gesloten. Voor alle activiteiten geldt VOL = VOL. Wees er dus snel bij.

U heeft uw zoon/dochter opgegeven, maar u bent helaas verhinderd
We vragen om u af te melden voor de activiteit, zodat we goed zicht hebben op het aantal kandidaten tijdens een activiteit.

Verantwoordelijkheid

IKC De Statie is niet verantwoordelijk voor de opvang van uw kind buiten de naschoolse activiteiten. Bij inschrijving bent u verplicht (onder het kopje opmerkingen) op te geven of uw kind zelfstandig naar huis mag of wordt opgehaald. Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van de Buiten Schoolse Opvang (BSO) dient de ouder/verzorger zelf afspraken te maken met de BSO. Zonder deze opgave kunt u uw kind niet inschrijven.

Aansprakelijkheid

IKC De Statie en de betrokken aanbieders/begeleiders van de activiteiten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verwondingen/letsel, schade, diefstal of verlies van goederen voor, tijdens of na de afgenomen activiteiten.

Tijdens de activiteiten

We verwachten van de kinderen die zich hebben ingeschreven voor de activiteiten dat ze op een respectvolle manier de regels en afspraken zullen naleven tijdens de activiteiten. We verwachten dat er geluisterd wordt naar de begeleiders van de activiteiten.

Worden de regels en afspraken niet nageleefd, dan kan de directie van het IKC De Statie besluiten kinderen de toegang tot een activiteit te ontzeggen.

Contact

Voor vragen omtrent de naschoolse activiteiten kunt u contact opnemen met Angelique Bevelander via het telefoonnummer: 0115 460054 of e-mailadres: nsa.statie@kinderopvangzvl.nl

Overig / Niet voorzien

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van IKC De Statie.